Cytaty, złote myśli i sentencje

Popraw zakres swojego myślenia

Tradycja chrześcijańska rozumiała zawsze prawo własności w najszerszym kontekście powszechnego prawa wszystkich do korzystania z dóbr całego stworzenia: prawo osobistego posiadania jako podporządkowane prawu powszechnego używania, uniwersalnemu przeznacze

 

Jan Paweł II

Cytaty Jana Pawła II